Dagopvang

Dagopvang
IKC Ambacht heeft groepen voor de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur. amb-dagopvang
Kinderen leren door te spelen. Kinderen spelen met elkaar en met uitdagend speelgoed. De pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen en organiseren ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten.

De dagopvang is een warme en veilige plek  waar ouders hun kinderen graag brengen. Kinderen kunnen zich naast de thuissituatie zo goed mogelijk ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en kritische mensen die in staat zijn hun eigen keuzes te maken. Er wordt zowel individueel als in groepsverband doel- en ontwikkelingsgericht met de kinderen gewerkt. Goede contacten tussen pedagogisch medewerkers onderling en met de kinderen en hun ouders zijn hierbij onontbeerlijk. Het inzetten van de juiste interactievaardigheden en het handelen van de pedagogisch medewerker stemt overeen met het pedagogisch beleid, het beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van UN1EK en Pedagogisch werkplan HEDO Ambacht.
Onze dagopvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent ook dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.