Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
IKC Ambacht biedt voor de onderwijstijd opvang vanaf 7:00 uur en na onderwijstijd tot 18:30 uur. Dit noemen wij de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO bij IKC Ambacht is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar, voor en na schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten. Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen, ontwikkelen en ontspannen. Op de BSO spelen kinderen in verschillende groepen met kinderen van diverse leeftijden. amb-bso

De BSO is 52 weken per jaar geopend van 7:00 tot 18:30 uur. Op sluitingsdagen van het onderwijs is de BSO ook geopend. De buitenschoolse opvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. IKC Ambacht is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Om een goed beeld te krijgen wat de buitenschoolse opvang inhoudt en hoe wij te werk gaan zijn er locatie gebonden pedagogische werkplannen. Hierin kunt u alle informatie vinden wat betreft de BSO.

Pedagogisch werkplan BSO Ambacht (Chrysantstraat)
Pedagogisch werkplan BSO Ambacht (Goudsesingel)

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de BSO.