Ziekte en verzuim

Verzuim

Slechts bij hoge uitzondering is geoorloofd verzuim of extra verlof mogelijk. Spijbelen, te laat komen, te vroeg op vakantie gaan of te laat terugkomen (luxe verzuim) zijn vormen van ongeoorloofd
verzuim. Ons IKC is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze onderzoekt de melding. Bij luxe verzuim maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit voor 08.30 uur telefonisch doorgeven:

Voor hele dagopvang* belt u naar nummer: 010 460 42 02

Voor de peuterspeelzaal belt u naar nummer: 06 – 21 57 45 06

Voor onderwijs belt u:

locatie Chrysantstraat op nummer: 010 435 23 99
locatie Goudsesingel op nummer:   010 460 45 95

Voor de buitenschoolse opvang* belt u:
locatie Chrysantstraat op nummer: 06 81 20 89 53
locatie Goudsesingel op nummer:    06 42 88 63 67

Let op: indien u een ruildag wilt aanvragen voor de gemiste hele dagopvang of buitenschoolse opvang, meldt u uw kind afwezig via het ouderportaal van Kindplanner en dient een aanvraag voor een ruildag in.