Aan- en afmelden

Inschrijven

U kunt uw kind hier inschrijven voor tussenschoolse opvang.

Aan- en afmelden

Af-/aanmelden voor de TSO  kan ’s ochtends tot 08:30 uur via het ouderportaal van Kindplanner. U meldt uw kind af als u gebruik maakt van een abonnement en uw kind die dag niet naar de TSO komt. U meldt uw kind aan als u gebruik maakt van een strippenkaart en uw kind die dag naar de TSO komt. Let op: u kunt uw kind vanaf 2018 niet meer telefonisch aan- of afmelden.

Wijzigen of opzeggen

Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u de tussenschoolse opvang voor uw kind wijzigingen of opzeggen.