Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO)
Binnen het onderwijs kunnen alle kinderen tussen de middag overblijven op ons IKC. De kinderen nemen zelf brood mee van thuis. Voor drinken wordt gezorgd. Er is de keuze uit melk of appelsap.
amb-bso
Kinderen blijven over binnen de eigen groep. In de bovenbouw worden er, afhankelijk van het aantal kinderen, groepen geclusterd.
Na het eten en drinken gaat de voorkeur uit naar buiten spelen. Bij slecht weer doen wij binnen activiteiten, zoals spelletjes spelen, lezen, knutselen etc.

De TSO wordt begeleid door pedagogisch medewerkers en vrijwillige TSO medewerkers. U kunt kiezen voor TSO op vaste dagen door middel van een abonnement. Voor incidentele opvang maakt u gebruik van een 10-strippenkaart. Een combinatie van abonnement en strippenkaart is ook mogelijk.