Ouderbijdrage

Beste ouders / verzorgers,

Ieder schooljaar vragen wij aan de ouders/verzorgers van de kinderen van IKC Ambacht een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds en voor de schoolreis.

De eigen bijdrage voor de schoolreis dit jaar is verhoogd van 20,- euro naar 25,- euro. Dit bedrag is in vergelijking met voorgaande jaren verhoogd omdat de prijzen van het vervoer de afgelopen jaren enorm zijn gestegen (busvervoer) en deze prijsstijging de afgelopen jaren niet meegenomen zijn in de prijs voor de schoolreis

Graag ontvangen wij dit bedrag vóór 17 september 2019. Data van de schoolreizen zijn dit jaar 17 en 19 september 2019.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er zich iets voordoet waardoor u niet op tijd kunt betalen of dat er een andere reden ten grondslag ligt aan het niet tijdig kunnen overmaken van de schoolreisbijdrage.

Mocht dit het geval zijn neem dan contact met ons op zodat het bij ons bekend is.

Daarnaast vragen wij u een vrijwillig bedrag voor het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de IKC-raad. Het geld dat hier binnen komt wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken maar altijd vóór het kind. Zo hebben we de afgelopen jaren diverse investeringen kunnen doen dankzij het schoolfonds; nieuwe sporttenues voor sporttoernooien, een nieuw geluidssetje met boxen voor diverse opvoeringen op school maar ook wordt er van dit geld diverse werkgroepen gefinancierd. Denk hierbij aan Kerst, Sport, Sinterklaas, Kanjer en Christelijke feestdagen. Zonder uw vrijwillige bijdrage zijn deze activiteiten niet mogelijk. Deze activiteiten dragen bij aan de positieve sfeer en de saamhorigheid op school. Daarnaast zal er een percentage van dit bedrag ten goede komen aan “Kinderen Wereldwijd”. Uw bijdrage is van groot belang!

Tevens wordt een deel van de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt om de overblijf op school te organiseren. Het onderwijzend personeel heeft namelijk recht op een lunchpauze (cao bepaald). Daardoor moeten er extra pedagogisch medewerkers ingezet worden om begeleiding te verzorgen. Dit brengt kosten met zich mee die gedeeltelijk uit de werkdrukgelden, formatie en uit een deel van schoolfonds worden betaald. Op deze manier blijft het voor iedereen haalbaar en betaalbaar. 

Voor kinderen die voor 1 januari op IKC Ambacht komen vragen we de ouders de volledige eigen bijdrage te betalen. Komt uw kind na de datum van de schoolreis op school dan hoeft de schoolreis uiteraard niet betaald te worden.
Voor kinderen die na 1 januari op IKC Ambacht komen vragen we de ouders de helft van de vrijwillige ouder bijdrage te betalen (20,- euro) Dit bedrag kan zelf worden aangepast op de betaalpagina.

Mocht u nog vragen hierover hebben mailt u dan gerust naar: ikcraad@ikcambacht.nl 

Wij adviseren een vrijwillige ouderbijdrage van 40 euro per kind. Via onderstaande betaallink kunt u het totale bedrag overmaken. Vermeldt hierbij de naam van uw kind(eren). U kunt voor meerdere kinderen in een keer betalen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Wij gaan er samen voor zorgen dat we het ook dit jaar op een goede manier besteden ten gunste van de kinderen op onze school. Bij vragen of eventuele problemen kunt u contact opnemen met onderstaand e-mail adres. Als uw kind later op school is gekomen dan vragen wij u een evenredig deel te betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Nogmaals; mocht u vragen hebben of bij eventuele problemen m.b.t. de betaling, kunt u altijd contact opnemen met onderstaande.

Met vriendelijke groet,

Bianca Dolman, Directeur
Wouter Goudswaard namens de IKC-raad 
(ikcraad@ikcambacht.nl)