Contact en inschrijven

Inschrijvingen Onderwijs IKC Ambacht 

Contact en inschrijven
IKC Ambacht is telefonisch bereikbaar op:
Locatie Chrysantstraat: 010 – 435 23 99
Locatie Goudsesingel  : 010 – 460 45 95

De onderstaande afspraken zijn opgesteld, om u vooraf duidelijkheid te geven over ons inschrijfbeleid. Deze afspraken gelden voor IKC Ambacht en de ouders die hun kind op IKC Ambacht willen inschrijven. Dit beleid is opgesteld omdat er meer kinderen worden aangemeld, dan kunnen worden aangenomen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid groepen die wij kunnen huisvesten.

 • Als ouder(s) meldt u, uw kind altijd schriftelijk aan, zodat de aanmelding formeel is. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere scholen en uw voorkeur. Het betreft hier dus nog geen inschrijving, slechts een aanmelding!  
 • Als ouder(s) bent u zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor onderwijs, dit wordt niet gedaan door de Peuterspeelzaal (PSZ) of Hele Dag Opvang (HEDO).
 • Als ouders(s) kunt u, uw kind(eren) op ons IKC inschrijven, zodra het kind is geboren.
 1. broertjes en zusjes gaan voor, mits zij door ouders na de geboorte tot een half jaar oud worden ingeschreven.
 2. De kinderen van de PSZ en HEDO van IKC Ambacht gaan ook voor bij nieuwe inschrijvingen. Mits er ruimte is op de inschrijflijst. Beide groepen zullen dit bij de inschrijving op PSZ en HEDO bij ouders melden, om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Hier wordt dan ook geadviseerd dit z.s.m. te doen. Wanneer ouders dit bv. pas bij 3-jarige leeftijd doen, kan dit te laat zijn.
 3. Verhuizende kinderen kunnen alleen ingeschreven worden als er geen andere kinderen op de wachtlijst staan.

 Stappenplan voor inschrijving:

 1. U vraagt eerst een rondleiding aan. U kunt zich dan aanmelden voor één van de vooraf geplande data. De directeur of één van de teamleiders zal deze rondleiding begeleiden. U kunt hierover telefonisch contact opnemen: 010-4604595 (locatie Goudsesingel) of via de website van Un1ek: https://un1ek.nl/rondleiding/  Bij uw volgende kind(eren) kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de administratie van ons IKC. U kunt hierover telefonisch contact opnemen: 010-4604595 (locatie Goudsesingel)
 2. Wanneer u na de rondleiding geïnteresseerd bent om uw kind(eren) bij ons op school in te schrijven, kunt u dit schriftelijk doen met het ontvangen inschrijfformulier. Deze kunt u aanvragen via stap 2.
 3. Wanneer uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u hiervan een bevestiging.
 4. Als uw kind is toegelaten op onze school, kan uw kind op vierjarige leeftijd starten. U wordt ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de betreffende leerkracht. Een school is volgens de wet verplicht om minimaal één toelatingstijdstip per maand hebben. De school stelt een instroomdatum vast. Overleg dus met de school wanneer uw kind kan beginnen. Soms is het ook mogelijk om alvast te wennen op school.
 5. Wilt u de school tijdig inlichten wanneer u toch voor een andere basisschool hebt gekozen. Dan kunnen wij andere kinderen die op de wachtlijst staan een plaats geven.

Directeur IKC Ambacht

Bianca Dolman

U kunt uw kind inschrijven voor onderwijs op IKC Ambacht nadat u een persoonlijk gesprek heeft gehad op ons IKC. Voor een afspraak kunt u bellen of via de button inschrijven een formulier invullen. Hierna wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Aannamebeleid

Bij het aannemen van kinderen houden wij ons aan wet- en regelgeving. IKC ambacht biedt onderwijs aan kinderen tussen 4 en maximaal 13 jaar. Hieruit vloeit het uitgangspunt voort dat alle  kinderen in deze leeftijd welkom zijn, mits de ontwikkelings- en/of leerbehoeften van het kind aansluiten bij de basis- en/of breedtezorg omschreven in het zorgprofiel van ons IKC en de betreffende groep voldoende opnamecapaciteit heeft. Deze capaciteit is afhankelijk van de balans tussen aantallen en zorgintensiteit.

In verband met het zindelijk worden, hebben wij voor de aanvang van het deelnemen aan onderwijs een protocol opgesteld. Zie: http://ikcambacht.nl/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/Zindelijkheidsprotocol-1.docx

Het kan zijn dat kinderen tussentijds van school of IKC veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing. In dat geval wordt dezelfde procedure  aangehouden. Wanneer om een andere reden kinderen van school of IKC veranderen, oordeelt de directeur over toelating op ons IKC. Dit gebeurt alleen na uitgebreid contact met de school of IKC van herkomst.