Contact en inschrijven

Contact en inschrijven
IKC Ambacht is telefonisch bereikbaar op:
Locatie Chrysantstraat: 010 – 435 23 99
Locatie Goudsesingel  : 010 – 460 45 95
Voor vragen kunt u het contactformulier invullen.

U kunt uw kind inschrijven voor onderwijs op IKC Ambacht nadat u een persoonlijk gesprek heeft gehad op ons IKC. Voor een afspraak kunt u bellen of via de button inschrijven een formulier invullen. Hierna wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Aannamebeleid

Bij het aannemen van kinderen houden wij ons aan wet- en regelgeving. IKC ambacht biedt onderwijs aan kinderen tussen 4 en maximaal 13 jaar. Hieruit vloeit het uitgangspunt voort dat alle  kinderen in deze leeftijd welkom zijn, mits de ontwikkelings- en/of leerbehoeften van het kind aansluiten bij de basis- en/of breedtezorg omschreven in het zorgprofiel van ons IKC en de betreffende groep voldoende opnamecapaciteit heeft. Deze capaciteit is afhankelijk van de balans tussen aantallen en zorgintensiteit.

Het kan zijn dat kinderen tussentijds van school of IKC veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing. In dat geval wordt dezelfde procedure  aangehouden. Wanneer om een andere reden kinderen van school of IKC veranderen, oordeelt de directeur over toelating op ons IKC. Dit gebeurt alleen na uitgebreid contact met de school of IKC van herkomst.