Onderwijs

Onderwijs
Op IKC Ambacht wordt er  met elkaar eigentijds onderwijs gegeven en is er aandacht voor elkaar. Ieder kind amb-onderwijsontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden en krijgt voldoende uitdagingen binnen het onderwijs dat geboden wordt.