Verlof, studiedagen en vakanties

Studiedagen, sluitingsdagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2018-2019 onderwijs
 7 november woensdag 1 t/m 8: Studiedag
11 februari maandag 1 t/m 8: Studiedag
 29 mei woensdag Gehele IKC: Studiedag
 28 juni vrijdag 1 t/m 8: Studiedag
19 juli vrijdag 1 t/m 8: Opruim-en verhuisdag
Sluitingsdagen opvang
29 mei woensdag
Studiedag 
25 december maandag 1e Kerstdag
26 december dinsdag 2e Kerstdag
22 april maandag 2e Paasdag
Koningsdag
31 mei donderdag Hemelvaartsdag
10 juni maandag 2e Pinksterdag
Vakantierooster 2018-2019 onderwijs
zaterdag   20-10-2018   t/m    zondag   28-10-2018      Herfstvakantie
zaterdag   22-12-2018   t/m    zondag   06-01-2019      Kerstvakantie
zaterdag   23-02-2019   t/m    zondag   03-03-2019      Voorjaarsvakantie
vrijdag   19-04-2019   t/m    maandag   22-04-2019      Pasen
vrijdag   19-04-2019   t/m    zondag   05-05-2019      Meivakantie
zaterdag   08-06-2019   t/m    maandag   10-06-2019      Pinksteren
vrijdag   20-07-2019   t/m    zondag   01-09-2019      Zomervakantie

Bij downloads vindt u het vakantierooster om uit te printen.

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.