Downloads

Lente boekje peuterspeelzaal

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverklaring

Vacature IB IKC Ambacht – juli 2019

Protocol seksuele intimidatie UN1EK

Sociaal veiligheidsplan Gedrag

Zindelijkheidsprotocol

Klachtenregeling UN1EK onderwijs

Aanvraag buitengewoon verlof

Informatieboekje Hele dagopvang (HEDO)

Informatieboekje buitenschoolse opvang (BSO)

Informatieboekje Peuterspeelzaal (PSZ)

zorgplan onderwijs 2017-2020

Hitteprotocol

Protocol Hoofdluis

Ondersteuningsprofiel

Adressen

Stichting UN1EK
Emmastraat 45
3134 CG Vlaardingen
T 010 – 435 56 11
www.un1ek.nl

CJG Vlaardingen
Burgemeester Van Lierplein 5
(naast station Vlaardingen-Oost)
3134 ZB Vlaardingen
T 010 – 460 81 90

Minters, dienstverlening in Welzijn
Galgkade 3
3133 KN Vlaardingen
T 010 – 435 10 22
www.minters.nl

Stichting Aanzet
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen
T 010 – 232 21 11
info@stichtingaanzet.nl
www.stichtingaanzet.nl

Stichting Vlaardingen in Beweging
Zuidbuurt 89
3132 KA Vlaardingen
T 010 – 435 25 34

Samenwerkingsverband ’Onderwijs dat past’
www.wsns3801.nl

Vertrouwenspersonen Stichting UN1EK

IKC-raad IKC Ambacht
IKCraad@ikcambacht.nl 

Onderwijsinspectie
www.onderwijsinspectie.nl