Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
IKC Ambacht biedt voor de onderwijstijd opvang vanaf 7:00 uur en na onderwijstijd tot 18:30 uur. Dit noemen wij de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO bij IKC Ambacht is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar, voor en na schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten. Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen, ontwikkelen en ontspannen. Op de BSO spelen kinderen in verschillende groepen met kinderen van diverse leeftijden. amb-bso

De BSO is 52 weken per jaar geopend van 7:00 tot 18:30 uur. Op sluitingsdagen van binnen het onderwijs en buiten de vakanties binnen het onderwijs, is er BSO-plus opvang. De buitenschoolse opvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. IKC Ambacht is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de BSO.